BekendmakingVerbreden gehandicaptenparkeerplaats Van Alphenplein 2

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te verbreden bij het perceel Van Alphenplein 2. Dit zal ten koste gaan van een algemene parkeerplaats.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 19 oktober 2011 tot en met 30 november 2011 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 30 november 2011 de tijd.

Informatie