BekendmakingVerbreden gehandicaptenparkeerplaatsen Cor Gordijnsingel

Verbreden gehandicaptenparkeerplaatsen Cor Gordijnsingel

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten twee naast elkaar gelegen gehandicaptenparkeerplaatsen te verbreden bij het perceel Cor Gordijnsingel 17 en 22.

De stukken zijn van 9 mei tot en met 20 juni 2012 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 20 juni 2012.

 

Informatie