BekendmakingVergroten van een woning

Verleende omgevingsvergunningĀ (reguliere procedure)

Leyhof

Vergroten van de woning op de eerste verdieping (2014-0062-OG01)
Locatie: Speelweide 11
Datum besluit: 10 juni 2014

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 12 juni 2014 tot en met 24 juli 2014, tenzij anders vermeld.

Informatie