BekendmakingVergroten woning Splinterlaan 5

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Zijlkwartier

vergroten van de woning aan de zijgevel

Locatie                        :           Splinterlaan 5

Datum ontvangst        :           22 februari 2012

De aanvragen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op splinterlaan 5  Leiderdorp Nederland