BekendmakingVergunning standplaats zuivelproducten

Aangevraagde APV vergunning

Winkelhof

Het verlengen van de vergunning voor het innemen van een standplaats op het plein aan de Statendaalder voor de verkoop van zuivelproducten op alle zaterdagen in 2013;

Locatie: plein Statendaalder
Datum ontvangst: 10 december 2012

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen Zie ook onder Vergunningen algemeen.

 

Informatie