BekendmakingVergunningsvrij bomen kappen in voor- en achtertuin Dotterbloemkreek 81

Vergunningsvrij

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat zij het volgende verzoek als vergunningsvrij heeft beoordeeld op basis van het Besluit omgevingsrecht.

 kappen van bomen in voor- en achtertuin

Locatie                        :           Dotterbloemkreek 81
Datum bekendmaking:           01-11-2010

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dotterbloemkreek 81  Leiderdorp Nederland