BekendmakingVerkeersbesluit aanleg 2 gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het perceel Akkerstraat 21 en Simon Ouwerkerkstraat 26. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant en staan hier zes weken ter inzage. Kijk hier om de stukken in te zien.

De stukken liggen eveneens van 21 oktober 2015 tot en met 2 december 2015 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 2 december 2015 de tijd.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Akkerstraat 21  Leiderdorp Nederland en op Simon Ouwerkerkstraat 26  Leiderdorp Nederland