BekendmakingVerkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het perceel Klaprooskamp 74. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant en staan hier zes weken ter inzage. Kijk hier om de stukken in te zien.

De stukken liggen eveneens van 22 april 2015 tot en met 3 juni 2015 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 3 juni 2015 de tijd.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klaprooskamp 74  Leiderdorp Nederland