BekendmakingVerkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats Klaprooskamp

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Klaprooskamp

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het perceel Klaprooskamp 141. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant en staan hier zes weken ter inzage. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop 'Officiƫle bekendmakingen' voor 'Staatscourant', dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 29 juni 2016 tot en met 10 augustus 2016 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 10 augustus 2016 de tijd.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klaprooskamp   Leiderdorp Nederland