BekendmakingVerkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats van Diepeningenlaan

Verkeersbesluit

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het perceel Van Diepeningenlaan 68. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

De stukken zijn gepubliceerd in de Staatscourant en staan hier zes weken ter inzage. Ga naar www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen ook van 28 februari tot en met 11 april 2018 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 11 april 2018.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeningenlaan 68  Leiderdorp Nederland