BekendmakingVerkeersbesluit aanleg nieuwe halte openbaar vervoer Engelendaal

Aanleg nieuwe halte openbaar vervoer aan de Engelendaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een nieuwe halte voor openbaar vervoer aan te leggen langs de Engelendaal, ter hoogte van het grasveld bij het Winkelhof. Tegelijkertijd zal de halte ter hoogte van het kantoor van ING bij Winkelhof worden opgeheven.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 17 maart 2017. Om de stukken in te zien gaat u naar www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 17 maart tot en met 28 april ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dat kan tot en met 29 april 2017.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal   Leiderdorp Nederland