BekendmakingVerkeersbesluit aanleg taxistandplaats

Op 20 oktober is een verkeersbesluit genomen tot het aanleggen van een taxistandplaats bij basisschool de Schakel, gevestigd aan de Coornhertdreef. De taxistandplaats is bedoeld voor de taxibus die de leerlingen vanaf de school naar de locatie(s) voor de buitenschoolse opvang brengt. De parkeerplaats is voor deze taxi op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag steeds van 15.00 tot 15.30 uur. Buiten deze dagen en tijden is de parkeerplaats te gebruiken voor andere bestuurders.

Het verkeersbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van woensdag 26 oktober en ligt vanaf deze datum zes weken (tot 7 december) ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode, uiterlijk op 8 december, een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.

Klik hier voor het besluit.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Coornhertdreef   Leiderdorp Nederland