BekendmakingVerkeersbesluit aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Van Geerstraat ter hoogte van huisnummer 1.
De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de
kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

Het besluit ligt van 5 september t/m 17 oktober ter inzage bij de receptie. Bezwaren moeten uiterlijk 18 oktober zijn ontvangen door de gemeente.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Geerstraat 1  Leiderdorp Nederland