BekendmakingVerkeersbesluit aanwijzing 2 parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen

Aanwijzing van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen Brittenburg t.h.v. huisnummer 4.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2018 besloten tot het intrekken van verkeersbesluit tot de aanwijzing van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Brittensturg t.h.v. huisnummer 4.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 18 oktober 2018. Om de stukken in te zien gaat u naar www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen ook van 18 oktober tot en met 29 november ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 29 november.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Brittenburg 4  Leiderdorp Nederland