BekendmakingVerkeersbesluit afsluiting Ericalaan

 
Verkeersbesluit afsluiting Ericalaan
Op 3 november 2009 heeft het college het verkeersbesluit 'afsluiting viaduct Ericalaan' vastgesteld. In dit collegebesluit is ingestemd met het afsluiten van het viaduct aan de Ericalaan voor een periode van 5 weken. Deze afsluiting vindt plaats in de weken 47 t/m 51.
In de Hoofdstraat geldt een algeheel vrachtwagenverbod ter hoogte van het viaduct. Vrachtverkeer dient om te rijden via de Leiderdorpse brug, de N11 en de Koudekerkse brug en via de N446 en A4. Het verkeer wordt omgeleid met behulp van borden. Deze borden worden door de uitvoerder geplaatst.
In de Hoofdstraat geldt tussen de Mauritssingel en de Hoogmadeseweg een parkeerverbod en wegsleepregeling. Op de Hoogmadeseweg geldt vanaf de Acacialaan tot aan de Hoofdstraat ook een parkeerverbod en wegsleepregeling. De wegsleepregeling zal streng worden nageleefd. De kosten, minstens €175,00, zullen worden verhaald op de eigenaar van de auto.
Er zijn extra parkeergelegenheden gecreëerd in het gebied. Hiermee is de totale beschikbaarheid van parkeerplaatsen ook tijdens de afsluiting afdoende.
Er bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze beslissing. De stukken zijn in te zien op het gemeentehuis tijdens reguliere werktijden. De bezwaartermijn loopt tot 23 december 2009.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp