BekendmakingVerkeersbesluit afsluiting Hoofdstraat

 
Verkeersbesluit afsluiting Hoofdstraat
Op 13 oktober 2009 heeft het college het verkeersbesluit "afsluiting viaduct Hoofdstaat" vastgesteld. In dit collegebesluit is ingestemd met het afsluiten van het viaduct aan de Hoofdstraat voor een periode van 2 weken. Deze afsluiting zal plaatsvinden in weken 43 en 44. Het verkeer wordt omgeleid met behulp van borden. Deze borden worden door de uitvoerder geplaatst. Er bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze beslissing. De stukken zijn in te zien op het gemeentehuis tijdens reguliere werktijden. De bezwaartermijn loopt tot 26 november 2009.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp