BekendmakingVerkeersbesluit éénrichtingverkeer ontsluitingsweg Cardea

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen met betrekking tot het instellen van éénrichtingverkeer op de nieuwe ontsluitingsweg van Cardea Jeugdzorg aan de Simon Smitweg.

Cardea Jeugdzorg bouwt een nieuw gebouw op het eigen terrein aan de Simon Smitweg. Ten behoeve van het nieuwe gebouw wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd. Op de nieuwe ontsluitingsweg wordt eenrichtingverkeer ingesteld uitgezonderd fietsers en bromfietsers.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant en staan hier zes weken ter inzage. Om de stukken in te zien gaat u naar www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan op ‘organisatie’, vervolgens ‘gemeente’ en dan ‘Leiderdorp’.

De stukken liggen eveneens van 26 februari tot en met 9 april 2014 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 9 april 2014 in te dienen, gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg   Leiderdorp Nederland