BekendmakingVerkeersbesluit Hubrechtstraat en Akkerstraat


Verkeersmaatregel Hubrechtstraat en Akkerstraat

Op 16 februari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit genomen met betrekking tot een verkeersmaatregel in de Hubrechtstraat en Akkerstraat.
Enkele bewoners uit de Hubrechtstraat en Akkerstraat hebben de gemeente gevraagd of de parkeersituatie in beide straten kan worden verbeterd. In samenspraak met de bewoners is een herinrichtingsplan opgesteld voor een gedeelte van de Hubrechtstraat en de Akkerstraat. In het plan wordt de rijbaan versmald waardoor het noodzakelijk is om eenrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) in beide straten in te stellen. In verband met de voorgenomen herinrichting heeft het college besloten eenrichtingsverkeer in te stellen in de Hubrechtstraat en de Akkerstraat.
Het betreffende verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na publicatie, dus tot 7 april 2010 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Statendaalder 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 8 april in te dienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp