BekendmakingVerkeersbesluit Kastanjelaan

Kastanjelaan

In het kader van het inrichten schoolomgeving basisschool Kastanjelaan is de gemeente voornemens de volgende maatregelen te treffen:

  1. Instellen eenrichtingsverkeer op de Kastanjelaan (tussen de Eikenlaan en de Hoogmadeseweg);
  2. Reserveren van een parkeerplaats voor taxibusjes op de Lindelaan,
  3. Instellen vijf Kiss & Ride parkeerplaatsen op de Kastanjelaan.


De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant en staan hier zes weken ter inzage.

Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 31 maart 2016 tot en met 13 mei 2016 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 13 mei 2016 de tijd.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kastanjelaan   Leiderdorp Nederland