BekendmakingVerkeersbesluit Klompenmaker thv 33

VERKEERSBESLUIT
Aanwijzen twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Klompenmaker ter hoogte van nr. 33. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 juli besloten om in de Klompenmaker, ter hoogte van nummer 33, twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeerplaatsen specifiek voor het opladen van elektrische voertuigen.
De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 20 juli 2018. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de
kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klompenmaker 33  Leiderdorp Nederland