BekendmakingVerkeersbesluit openbare laadpalen t.b.v. elektrische voertuigen

Verkeersbesluit openbare laadpalen t.b.v. elektrische voertuigen
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maakt bekend dat op 19 juli 2017 is besloten parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen in de nabijheid van de volgende adressen:
2 parkeerplaatsen nabij Hoogmadeseweg 39
2 parkeerplaatsen nabij Klimopzoom 50
2 parkeerplaatsen nabij Dubloen 33
2 parkeerplaatsen nabij Kamperfoeliezoom 14
2 parkeerplaatsen nabij Bijdorp 13
2 parkeerplaatsen nabij Scholeksterstraat 2
2 parkeerplaatsen nabij Meerburglaan 31
2 parkeerplaatsen nabij Van der Valk Boumanweg 230
2 parkeerplaatsen nabij Bolderikkamp 12
2 parkeerplaatsen nabij Lisdoddekreek 12
2 parkeerplaatsen nabij Poortwacht 95

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 19 juli 2017. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.
De stukken liggen eveneens van 19 juli tot en met 30 augustus ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 30 augustus de tijd.

Informatie