BekendmakingVerkeersbesluit opheffen en aanleggen gehandicaptenparkeerplaats Dotterbloemkreek

Opheffen en aanleggen gehandicaptenparkeerplaats in Dotterbloemkreek

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maakt bekend dat op 8 mei 2017 is besloten om een gereserveerde parkeerplaats in de Dotterbloemkreek op te heffen en voor begunstigde een nieuwe gereserveerde parkeerplaats in de Dotterbloemkreek aan te wijzen.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 10 mei 2017. Om de stukken in te zien gaat u naar www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen ook van 10 mei tot en met 21 juni ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 22 juni 2017.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Dotterbloemkreek    Nederland