BekendmakingVerkeersbesluit schoolomgeving Elckerlyc Klimopzoom

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp heeft het volgende besluit genomen:

- instellen voetgangersoversteekplaats voor basisschool Elckerlyc op de Klimopzoom;
- aanwijzing parkeerplaats voor schooltaxi bij basisschool Elckerlyc;
- instellen stop- en parkeerverbod op de Klimopzoom.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant en staan hier zes weken ter inzage. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van donderdag 21 april 2016 tot en met 2 juni 2016 ter inzage op het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 2 juni 2016 de tijd.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klimopzoom   Leiderdorp Nederland