BekendmakingVerkeersbesluit t.b.v. evenement Leiden Marathon

Op 3 mei heeft de gemeente een verkeersbesluit genomen voor diverse verkeersmaatregelen t.b.v. het evenement Leiden Marathon 2016.

De routes van de afstanden die door Leiderdorp voeren zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De maatregelen zijn dan ook vrijwel gelijk.
Er is wel een wijziging in de tijden, de hele en de halve marathon starten weer samen om 10.30 uur in Leiden Dit betekent dat de eerste lopers van beide afstanden ook ongeveer op dezelfde tijd bij het ponton aan de Achthovenerweg oversteken, te weten rond 11.00 uur. De lopers van de hele marathon gaan hier rechtsaf om via Koudekerk, Hoogmade, Roelofarendsveen, Rijpwetering en Oud Ade via de Leidseweg en Nieuweweg naar de Zijldijk te lopen en Spanjaardsbrug te lopen. Bij de Spanjaardsbrug komen deze dag drie routes samen om via hetzelfde parcours in Leiden naar de finish te gaan.

De lopers van de halve marathon gaan bij het ponton aan de Achthovenerweg naar links en lopen via Achthovenerweg, Mauritssingel, Hoofdstraat, Ockenrode, Tollenaersingel, Van Diepeningenlaan, Laan van Ouderzorg, Van Poelgeestlaan en Splinterlaan naar de Spanjaardsbrug.

De lopers van de '10-km' komen Leiderdorp binnen via het fietspad over de Leiderdorpsebrug, waarna zij op de Loevestein direct naar links gaan, en vervolgens ook via Ockenrode, Tollenaersingel, Van Diepeningenlaan, Laan van Ouderzorg, Van Poelgeestlaan en Splinterlaan naar de Spanjaardsbrug

Voor de veiligheid van de lopers worden diverse straten tijdelijk afgesloten voor alle andere verkeer. Wanneer er tussen (groepen) lopers grote hiaten zijn, dan kan verkeer op een aantal punten de route oversteken wanneer dit door de verkeersregelaars wordt aangegeven.

Gedurende de volgende tijden zal op genoemde straten en/of kruisingen zeker ernstige verkeershinder zijn:
- tussen 10.15 en 13.00 uur zal deAchthovenerweg tussen Mauritssingel en Koudekerk afgesloten zijn voor alle verkeer.
- tussen 12.00 en 16.00uur zal de Nieuweweg ook afgesloten zijn voor brom-/fietsers en vergunninghouders. De slagbomen worden omhoog gezet en verkeersregelaars zullen het verkeer tegenhouden.
- tussen 12.00 en 16.00 uur zal op de Zijldijk tussen Nieuweweg en Rietschans éénrichtingverkeer worden ingesteld, steeds in wisselende richtingen waarbij de aanwezige verkeersregelaars de doorgang en rijrichting bepalen. Verkeer vanuit de wijk Driegatenbrug kan op aanwijzing van de verkeersregelaar invoegen in de richting van de Rietschans.
- tussen Rietschans en Spanjaardsbrug lopen de lopers van de hele marathon over het aanwezige fietspad. Fietsverkeer kan dan gebruik maken van de hoofdrijbaan van de Zijldijk.
- autoverkeer naar de Baanderij blijft mogelijk, de Spanjaardsbrug is echter tussen 11.30 – 16.00uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
- brom-/fietsverkeer kan tussen 11.30 – 16.00 uur gebruik maken van de fietspaden langs de Lage Rijndijk maar oversteken naar of vanaf de Lage Rijndijk kan alleen op aanwijzing van de verkeersregelaars die staan op de kruising Van der Valk Boumanweg/Zijldijk/Splinterlaan.
- tussen 11.00 – 12.15 en tussen 14.30 – 15.30 zijn grote delen van de wijk Ouderzorg, waaronder de Scheppingskerk en winkelcentrum Santhorst niet te bereiken dan wel te verlaten. Naar verwachting lopen de deelnemers hier nog dicht bij elkaar waardoor de hiaten tussen de lopers te klein zijn om kruisend verkeer doorgang te verlenen. Mocht dit wel mogelijk zijn, dan zal dit door de verkeersregelaars worden aangegeven.

Bij alle kruisingen in het parcours zullen hekken worden geplaatst om het parcours af te zetten. Wij vragen u dringend om deze hekken niet zelf te verplaatsen. De organisatie zal de hekken verwijderen zodra de laatste loper is gepasseerd en het parcours weer veilig vrijgegeven kan worden voor de normale weggebruikers.

 

Informatie