BekendmakingVerkeersbesluit terugplaatsing markt Santhorst

Verkeersbesluit terugplaatsing markt Santhorst

Op 20 juli 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit genomen met betrekking tot terugplaatsing van de donderdagmarkt naar de Santhorst.

Voor het houden van de wekelijks markt op donderdag is een deel van het parkeerterrein gelegen aan de Van Diepingenlaan tussen Winkelcentrum Santhorst en SCC De Sterrentuin gesloten verklaard voor alle verkeer op donderdagen van 6.00 uur tot uiterlijk 15.30 uur.

Het betreffende verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na publicatie, dus tot en met 31 augustus 2010 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Statendaalder 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 1 september 2010 in te dienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Santhorst,   Leiderdorp Nederland