BekendmakingVerkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens vervanging Driegatenbrug aan de Zijldijk

Wegens vervanging wordt de Driegatenbrug van 14 oktober 2019 tot medio april 2020 afgesloten voor alle verkeer. Wandel- en fietsverkeer kan gebruik maken van tijdelijke voetgangersbrug naast de Driegatenbrug. Overig verkeer wordt omgeleid via de Nieuweweg. Op de Nieuweweg worden verkeersmaatregelen ten behoeve van de veiligheid genomen.

De stukken van dit besluit zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 24 juli 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies links voor 'officiƫle bekendmakingen', dan bij aanvullende zoekcriteria kiest u voor 'gemeente' als type organisatie en voor 'Leiderdorp' als publicerende organisatie.

De stukken liggen eveneens van 24 juli tot en met 4 september ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 4 september 2019 de tijd.

Informatie