BekendmakingVerkeersbesluit Touwbaan 42

Touwbaan 42
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 januari 2019 besloten tot het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep bij het P.C. Hooftcollege ter hoogte van Touwbaan nr. 42 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 23 januari 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 23 januari tot en met 6 maart ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 6 maart 2019 de tijd.

 

Informatie