BekendmakingVerkeersbesluit Van der Marckstraat

Van der Marckstraat
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op de volgende maatregelen te nemen op de Van der Marckstraat:

1. Instellen eenrichtingsverkeer op de Van der Marckstraat op het gedeelte tussen de Vronkenlaan en Lijnbaan;
2. Brom-/fietsers uit te sluiten van deze regel;
3. Deze maatregel als proef in te stellen voor een periode van een half jaar na invoering van het eenrichtingsverkeer;
4. Na een half jaar de maatregel te evalueren en vervolgens een definitief besluit te nemen over de gewenste verkeerssituatie;

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant en staan hier zes weken ter inzage.
Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop 'Officiƫle bekendmakingen' voor 'Staatscourant', dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 6 april 2016 tot en met 18 mei 2016 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 18 mei 2016 de tijd.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van der Marckstraat   Leiderdorp Nederland