BekendmakingVerkeersbesluit verkeersmaatregel Zomerkade

 
Verkeersbesluit verkeersmaatregel Zomerkade
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 februari 2010 een verkeersbesluit genomen met betrekking tot een verkeersmaatregel op de Zomerkade.
De Zomerkade is een erftoegangsweg met een maximumsnelheid voor het gemotoriseerde verkeer van 30 km/uur en is gelegen in de wijk Buitenhof. Regelmatig wordt aan de Zomerkade geparkeerd pal voor de afvalcontainers en de toegangen tot de bergingen. Daarnaast wordt er vaak aan twee kanten geparkeerd waardoor het overige verkeer wordt gehinderd. Om de parkeersituatie in de Zomerkade te verbeteren/verduidelijken heeft het college besloten een parkeerverbod aan één zijde van de Zomerkade in te stellen door het aanbrengen van een gele streep.
 Het betreffende verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na publicatie, dus tot 24 maart 2010, ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Statendaalder 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift vóór 25 maart 2010 in te dienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp