Bekendmakingverkeersbesluit verkeersmaatregelen Laan van Berendrecht

 
Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Laan van Berendrecht
Op 23 februari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit genomen met betrekking tot verkeersmaatregelen op de Laan van Berendrecht en de fietsverbinding Gruttostraat - Kwikstaartplein.
Laan van BerendrechtDe laan van Berendrecht is momenteel gesloten verklaard in beide richtingen voor alle voertuigen uitgezonderd fietsers. Het blijkt dat niet voor alle weggebruikers duidelijk is wat wel en wat niet is toegestaan. Om de huidige verwarring tegen te gaan en de handhaafbaarheid te verbeteren heeft de politie geadviseerd de bebording aan te passen. In voornoemd verkeersbesluit is besloten om de Laan van Berendrecht aan te wijzen als een voetgangersgebied waar fietsen is toegestaan. Dit betekent dat bromfietsers en snorfietsers met ingeschakelde motor geen gebruik mogen maken van de Laan van Berendrecht.
Fietsverbinding Gruttostraat - KwikstaartpleinOm een goede bromfiets en snorfiets verbinding tussen de Winkelhof en de Santhorst te behouden is besloten om de tijdelijke fietsverbinding tussen de Gruttostraat en het Kwikstaartplein definitief in stand te houden.
Het betreffende verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na publicatie, derhalve tot 14 april 2010 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Statendaalder 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken dienen dit bezwaarschrift voor 15 april in te dienen, gericht aan het College van Burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp