BekendmakingVerkeersbesluit week 12 (2019)

Betreft: besluit voor het instellen van een voetgangersoversteekplaats op de van Poelgeestlaan bij winkelcentrum Santhorst te Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 maart 2019 besloten tot het instellen van een voetgangersoversteekplaats op de van Poelgeestlaan bij winkelcentrum Santhorst te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 19 maart 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 19 maart tot en met 30 april ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 30 april 2019 de tijd.

Informatie