BekendmakingVerkeersbesluit week 52

Parkeerverbod Brugwacht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 december 2019 besloten een parkeerverbod in te stellen voor de Brugwacht ter hoogte van Brandwacht perceelnummer 11 en Poortwacht perceelnummer 138 te Leiderdorp.

De stukken worden digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 24 december 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 24 december 2019 tot en met 4 februari 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 4 februari 2020 de tijd.

Informatie