BekendmakingVerkeersbesluit week 5 (2020)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 januari 2020 besloten op de volgende locaties een blauwe zone in te stellen:

parkeerplaats bij het gemeentehuis

Splinterlaan ter hoogte van de commerciƫle functies

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 29 januari 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 29 januari tot en met 11 maart 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 11 maart 2020 de tijd.

Informatie