BekendmakingVerkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

  • twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties:

- in de Brittenburg t.h.v. huisnummer 4
- in de Dwarstocht t.h.v. huisnummer 9
- in de Santhorst t.h.v. huisnummer 119
- in de Drakestein t.h.v. huisnummer 2
- in de Karolusgulden t.h.v. huisnummer 4
- in de Resedastraat t.h.v. huisnummer 56
Dit gebeurt door bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van onderbord met het opschrift "uitsluitend opladen elektrische voertuigen", neer te zetten bij bestaande parkeervakken;

  • een voetgangeroversteekplaats in te stellen bij winkelcentrum Santhorst, in het verlengde van de Laan van Berendrecht richting de Laan van Ouderzorg;
  • twee voetgangersoversteekplaatsen te verwijderen op de Hoogmadeseweg ter hoogte van de huisnummers 41A en 70.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd via www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'. De stukken liggen ook van 9 mei tot en met 20 juni ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de inzagetermijn een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350AA Leiderdorp.

Informatie