BekendmakingVerkeersbesluiten (Gehandicaptenparkeerplaatsen) week 15 (2021)

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 april 2021 besloten tot de opheffing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de:

  • Buitendijklaan ter hoogte van de achterzijde van perceel Overtocht 1 te Leiderdorp
  • Beukenschans ter hoogte van de toegang tot entree A te Leiderdorp

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 14 april 2021. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Scroll iets naar onderen en klik op 'Officiële bekendmakingen'. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 14 april 2021 tot en met 26 mei 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht
een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA
Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 26 mei 2021 de tijd.

Informatie