BekendmakingVerkeersbesluiten 9 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2018 de volgende verkeersbesluiten genomen:
• besluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in Brittenburg t.h.v. huisnummer 32;
• aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Merelstraat;
• aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Oosterschans.

De stukken zijn gepubliceerd in de Staatscourant op 17 oktober 2018. Om de stukken in te zien gaat u naar www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen ook van 17 oktober tot en met 28 november ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 28 november 2018.

 

Informatie