BekendmakingVerkeersbesluiten aanwijzen parkeerplaatsen voor oplaadpunten en opheffen gehandicapte parkeerplaats

  • besluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Muzenlaan t.h.v. huisnummer 80 Leiderdorp
  • besluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Gallaslaan t.h.v. Oltmansdreef 1 Leiderdorp
  • besluit tot het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Rozemarijntuin Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 17 september 2018. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.
De stukken liggen ook ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 31 oktober 2018.

Informatie