BekendmakingVerkeersbesluiten gehandicaptenparkeerplaatsen week 34 (2021)

Opheffing gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 augustus 2021 besloten tot het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan
• Burchtplein ter hoogte van de toegang tot de Torenwacht huisnummers 82 t/m 97
• Klimopzoom ter hoogte van perceelnummer 54
• Rozemarijntuin ter hoogte van de toegang tot huisnummers 9 t/m 181

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in het gemeenteblad op 25 augustus 2021. Om de stukken in te zien gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. Klik bovenaan op 'uitgebreid zoeken'. Onder het kopje 'uitgebreid zoeken' kiest uw officiële bekendmakingen. Vervolgens kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.
De stukken liggen eveneens van 25 augustus 2021 tot en met 6 oktober 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 6 oktober 2021 de tijd.

Informatie