BekendmakingVerkeersbesluiten week 17 (2020)

Herinrichting Amaliaplein
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2020 het ontwerp voor de herinrichting van het Amaliaplein vastgesteld en het bijbehorende verkeersbesluit genomen. Het parkeerterrein wordt heringericht waarbij er mindervalideparkeerplaatsen komen en oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 22 april 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Scrol iets naar onderen en klik op 'Officiële bekendmakingen'. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 22 april tot en met 3 juni 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 3 juni 2020 de tijd.

Herinrichting Ericalaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 april 2020 het ontwerp voor de herinrichting van de Ericalaan vastgesteld en het bijbehorende verkeersbesluit genomen. De Ericalaan wordt heringericht als wijkweg van 30 km/u tussen de rotonde Ericalaan – Acacialaan – Hoogmadeseweg en het kruispunt Ericalaan – Willem-Alexanderlaan – Mauritssingel te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 22 april 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Scrol iets naar onderen en klik op 'Officiële bekendmakingen'. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 22 april tot en met 3 juni 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 3 juni 2020 de tijd.

Informatie