BekendmakingVerkeersbesluiten week 18 (2021)

Het wethouders college van burgemeester heeft op 28 april 2021 besloten tot het instellen van een parkeerverbod aan de Resedastraat ter hoogte van perceelnummer 1 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 5 mei 2021. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Scroll iets naar onderen en klik op 'Officiële bekendmakingen'. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 5 mei 2021 tot en met 16 juni ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 16 juni de tijd.

Informatie