BekendmakingVerkeersbesluiten week 22 (2021)

Verkeersbesluiten Vlasbaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juni 2021 besloten tot het instellen van eenrichtingsverkeer voor een deel van de Vlasbaan, het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen en het aanwijzen van een parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats aan de Vlasbaan te Leiderdorp.

Gehandicaptenparkeerplaats Splinterlaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juni 2021 besloten tot het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Splinterlaan ter hoogte van de toegang tot huisnummer 74 t/m 84 te Leiderdorp.

Oplaadpalen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 mei 2021 besloten tot het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de:

  • Spiegheldreef, op het parkeerterrein nabij perceelnummer 5 te Leiderdorp
  • Merelstraat ter hoogte van de centrale hal met de toegang tot huisnummer 186 t/m 304 te Leiderdorp
  • Sternstraat ter hoogte van perceelnummer 16 te Leiderdorp
  • Waterbieskreek ter hoogte van perceelnummer 37 te Leiderdorp Hiervan worden er in de eerste instantie twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen gerealiseerd.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 2 juni 2021. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Scroll iets naar onderen en klik op 'Officiƫle bekendmakingen'. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 2 juni 2021 tot en met 14 juli 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 14 juli 2021 de tijd.

Informatie