BekendmakingVerkeersbesluiten week 29 (2021)

Betreft: Verkeersbesluit voor de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 juli 2021 besloten tot de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de:
- Zomerkade ter hoogte van de toegang tot huisnummer 74 t/m 84 te Leiderdorp

Betreft: verkeersbesluit voor het aanwijzen van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 juli 2021 besloten tot het aanwijzen van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de:
- Harry Mulischstraat ter hoogte van perceel 1 te Leiderdorp
Hiervan worden er in de eerste instantie twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen gerealiseerd.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in het gemeenteblad op 21 juli 2021. Om de stukken in te zien gaat u naar de website https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. klik bovenaan op 'uitgebreid zoeken'. Onder het kopje 'uitgebreid zoeken' kiest uw officiƫle bekendmakingen. Vervolgens kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 21 juli 2021 tot en met 1 september 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 1 september 2021 de tijd.

Informatie