BekendmakingVerkeersbesluiten week 42 (2021)

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 13 oktober 2021 tot aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij de Prunusdreef ter hoogte van de toegang tot huisnummer 1 t/m 49 te Leiderdorp.
De stukken zijn gepubliceerd in het digitale gemeenteblad op 20 oktober 2021. Om deze in te zien gaat u naar de website https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. Klik bovenaan op 'uitgebreid zoeken'. Onder het kopje 'uitgebreid zoeken' kiest uw officiƫle bekendmakingen. Vervolgens kiest u bij 'type organisatie(s)' voor 'gemeente'. Bij 'publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'onderwerp(en)' voor 'verkeer'. Tenslotte klikt u op 'start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden) van 20 oktober 2021 tot en met 1 december 2021.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dat kan tot en met 1 december 2021.

Informatie