BekendmakingVerkeersbesluiten week 44 (2021)

Voetgangersoversteekplaats
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 november 2021 besloten een voetgangersoversteekplaats op te heffen op de Simon Smitweg 6 ter hoogte van de parkeergarage Q-Park/Alrijne ziekenhuis te Leiderdorp.

Laadplaatsen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 november 2021 vier parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Lijsterstraat ter hoogte van perceelnummer 1 te Leiderdorp. Hiervan worden in de eerste
instantie twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen gerealiseerd.

Groene Hart Centrum
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 november 2021 besloten
• twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen ter hoogte van het nieuwe Groene Hart Centrum aan de Bospolder.
• een maximumsnelheid van 60 km/u voor gemotoriseerd verkeer in te stellen op de weg tussen N446 en HSLvluchtschacht bij Groene Hart Centrum en N446 in Leiderdorp.
• fietspaden te verleggen rond het Groene Hart Centrum en N446 in Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in het gemeenteblad op 3 november 2021. Om de stukken in te zien gaat u naar de website https://www.officielebekendmakingen.nl/ gemeenteblad. klik bovenaan op 'uitgebreid zoeken'. Onder het kopje 'uitgebreid zoeken' kiest uw officiële bekendmakingen. Vervolgens kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 3 november 2021 tot en met 15 december 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen verkeersbesluiten indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 15 december 2021 de tijd.

Informatie