BekendmakingVerkeersbesluiten week 48 (2020)

Gehandicaptenparkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 november 2020 besloten tot de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de:

  • Korenbloemkamp ter hoogte van perceelnummer 2 te Leiderdorp;
  • Anemoonzoom ter hoogte van de achterzijde van perceel Klimopzoom 6 te Leiderdorp.

Het college heeft eveneens besloten om vier parkeerplaatsen aan de Brugwacht aan te wijzen voor het laden van elektrische voertuigen.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 25 november 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Scroll iets naar onderen en klik op 'Officiƫle bekendmakingen'. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 25 november 2020 tot en met 6 januari 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 6 januari 2021 de tijd.

Informatie