BekendmakingVerkeersbesluiten week 51

Aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij de Reviusdreef ter hoogte van de ingang van het appartementencomplex van Alpenstaete te Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 december 2019 besloten tot het aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij de Reviusdreef ter hoogte van de ingang van het appartementencomplex van Alphenstaete te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 18 december 2019 . Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 18 december tot en met 29 januari ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 29 januari 2020 de tijd.

Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Muzenlaan perceelnummer 55 te Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2019 besloten tot het verwijderen van de gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Muzenlaan perceelnummer 55 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 18 december 2019 . Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 18 december tot en met 29 januari ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 29 januari 2019 de tijd.

Aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Wilddreef ter hoogte van het appartementencomplex met huisnummer 104 t/m 250 te Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2019 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Wilddreef ter hoogte van het appartementencomplex met huisnummer 104 t/m 250 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 18 december 2019 . Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 18 december tot en met 29 januari ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 29 januari 2019 de tijd.

Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Zomerkade ter hoogte van de ingang van het appartementencomplex met huisnummer 13 t/m 70 te Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2019 besloten tot het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Zomerkade ter hoogte van de ingang van het appartementencomplex met huisnummer 13 t/m 70 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 18 december 2019 . Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 18 december tot en met 29 januari ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 29 januari 2019 de tijd.

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op de Lindelaan ter hoogte van perceelnummer 4 te Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 december 2019 besloten tot het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op de Lindelaan ter hoogte van perceelnummer 4 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 18 december 2019 . Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 18 december tot en met 29 januari ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 29 januari 2020 de tijd.

Informatie