BekendmakingVerkeersbesluiten week 52 (2021)

Opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 oktober 2021 besloten tot het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de/het:

  • Brittenburg ter hoogte van perceelnummer 60 te Leiderdorp;
  • Van Alphenplein ter hoogte van de toegang tot Van Alphenstaete te Leiderdorp.

Opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college heeft op 13 december 2021 besloten tot de opheffing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Koolmeesstraat ter hoogte van de toegang tot Laan van Berendrecht huisnummer 208 t/m 260 te Leiderdorp

Aanleggen gehandicaptenparkeerplaatsen
Het college heeft op 13 december 2021 besloten tot de aanleg van twee gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in/bij de:

  • Koolmeesstraat ter hoogte van de toegang tot Laan van Berendrecht huisnummer 208 t/m 260 te Leiderdorp;
  • Prunusdreef ter hoogte van de toegang tot huisnummer 1 t/m 49 te Leiderdorp.

Aanwijzen parkeerplaatsen voor oplaadpalen
Het college heeft op 29 december 2021 besloten tot het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Leidsedreef ter hoogte van perceelnummer 38 te Leiderdorp. Hiervan worden er in de eerste instantie twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen gerealiseerd. 

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in het gemeenteblad op 29 december 2021. Om de stukken in te zien gaat u naar de website https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. Klik bovenaan op 'uitgebreid zoeken'. Onder 'uitgebreid zoeken' kiest u 'officiële bekendmakingen'. Vervolgens kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen ook van 29 december 2021 tot en met 9 februari 2022 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (tijdens openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 9 februari 2022 de tijd.

Informatie