BekendmakingVerkeersbesluiten week 9 (2019)

Verkeersbesluit

Betreft: besluit aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen gelegen aan de Bloemhofstraat ter hoogte van de Tuinstraat perceelnummer 2 te Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 februari 2019 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen gelegen aan de Bloemhofstraat ter hoogte van de Tuinstraat perceelnummer 2 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 27 februari 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 27 februari tot en met 10 april ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 10 april 2019 de tijd.

Verkeersbesluit

Betreft: besluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Lindelaan t.h.v. huisnummer 3 te Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 februari 2019 besloten tot het opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Lindelaan t.h.v. huisnummer 3 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 20 februari 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 20 februari tot en met 3 april ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 3 april 2019 de tijd.

Informatie