BekendmakingVerkoop van vuurwerk

Verleende APV vergunnningen

Baanderij
Verkoop van vuurwerk
Locatie: Draadbaan 26
Datum besluit: 28 oktober 2014

Verkoop vuurwerk
Locatie: Lijnbaan 3a
Datum besluit: 28 oktober 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 29 oktober tot en met 11 december 2014 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie