BekendmakingVerkoop Vietnamese snacks

Aangevraagde APV vergunning

Winkelhof 

Innemen van een standplaats op het plein aan de Statendaalder voor het verkopen van Vietnamese snacks op vrijdags (2014-0028-APV)

Locatie: Statendaalder
Datum aanvraag: 28 maart 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Statendaalder   Leiderdorp Nederland